Standard fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Føltved ApS

Føltvedvej 19

9362 Gandrup

E-mail: [email protected]

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

– Bestilt den                ______________________________________________________

 – Ordrenummer         ______________________________________________________

 – Bestilt af (navn)       ______________________________________________________

 – Bestillers adresse    ______________________________________________________

 – Bestillers underskrift         ______________________________________________________